الكترون كارت
درباره شرکت

id : 46916
نام : الكترون كارت
پروانه بهره برداری : 1761
تلفن کارخانه : 2298161
تلفن دفتر مرکزی : 2348593-4
آدرس کارخانه : بلوارجمهوری-عرفان68پ22
آدرس دفتر مرکزی : حدفاصل فلكه هنگ وچهاراه بنفشه-طبقه3مبل اسكان

پاركمتر

الكترون كارت

_ : عدد