ارمغان ایده و اندیشه ایرانیان
درباره شرکت

id : 46879
نام : ارمغان ایده و اندیشه ایرانیان
پروانه بهره برداری : 114
تلفن کارخانه : 7137431111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی شهید دستغیب، خیابان زیتون یك، شماره تماس:19173139219
آدرس دفتر مرکزی : شهرك دستغیب- خ زیتون- ك سوم سمت راست درب چهارم

مصنوعات تزیینی كامپوزیتی

ارمغان ایده و اندیشه ایرانیان

_ : عدد

ساعت دیواری عقربه ای

ارمغان ایده و اندیشه ایرانیان

_ : عدد

میز تلویزیون چوبی یا اوراق فشرده

ارمغان ایده و اندیشه ایرانیان

_ : عدد

كمد و بوفه و قفسه و كتابخانه و كانتر چوبی یا اوراق فشرده

ارمغان ایده و اندیشه ایرانیان

_ : عدد

اسباب بازی فكری آموزشی

ارمغان ایده و اندیشه ایرانیان

_ : عدد