ابرسیمین
درباره شرکت

id : 46846
نام : ابرسیمین
پروانه بهره برداری : 1651
تلفن کارخانه : 7124222491
تلفن دفتر مرکزی : 2188748195
آدرس کارخانه : كیلومتر 25 جاده شیراز اصفهان دوراهی زرقان
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ دكتربهشتی ساختمان129واحد7

گونی پلی پروپیلن

ابرسیمین

_ : عدد