علیرضا سهرابی زاده
درباره شرکت

id : 46777
نام : علیرضا سهرابی زاده
پروانه بهره برداری : 71484
تلفن کارخانه : 7127918389
تلفن دفتر مرکزی : 9121491331
آدرس کارخانه : شیراز- سپیدان - شهرك صنعتی ملوس جان - قطعه k18 -
آدرس دفتر مرکزی : خیابان قصرالدشت كوچه76انتهای كوچه پلاك 191

چمن زنها

علیرضا سهرابی زاده

_ : عدد

بذر پاش

علیرضا سهرابی زاده

_ : عدد