آقامحمدربیع - حیدر
درباره شرکت

id : 1317
نام : آقامحمدربیع - حیدر
پروانه بهره برداری : 711/19314
تلفن کارخانه : 3115721961
تلفن دفتر مرکزی : 2347724
آدرس کارخانه : اصفهان ج نائین2ك بالاتراز3راه فرودگاه مقابل لوله سازی مروجی
آدرس دفتر مرکزی : خ بهشتی جنب مسجد لنبان 1

ضربه گیرلاستیكی صنعتی

آقامحمدربیع - حیدر

20000 : دستگاه

واشرهای لاستیكی صنعتی

آقامحمدربیع - حیدر

40000 : دستگاه