نسیم احمر زاهدان
درباره شرکت

id : 45817
نام : نسیم احمر زاهدان
پروانه بهره برداری : 71641
تلفن کارخانه : 5433592229
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز3خ سازندگی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی جاده میرجاوه خ سازندگی شركت نسیم احمر