محسن جعفری
درباره شرکت

id : 45736
نام : محسن جعفری
پروانه بهره برداری : 65716
تلفن کارخانه : 1541-2432177
تلفن دفتر مرکزی : 1541-2432177
آدرس کارخانه : زاهدان1 شهرك صنعتی كارگاهی1خ پیشرو1تقاطع دوم
آدرس دفتر مرکزی : زاهدان1 خ میرزای شیرازی روبروی نمایندگی سایپا

ماشین الات اسفالت سازی

محسن جعفری

2000 : تن

ماشین الات چرمسازی

محسن جعفری

2000 : تن

ماشین الات تولید نئوپان

محسن جعفری

2000 : تن

درب چوبی پرسی

محسن جعفری

_ : عدد

درب تمام چوب

محسن جعفری

_ : عدد

پنجره چوبی

محسن جعفری

_ : عدد