گل نان تفتان
درباره شرکت

id : 45723
نام : گل نان تفتان
پروانه بهره برداری : 34119
تلفن کارخانه : 5433592173
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز1
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی جاده میرجاوه فاز1

كلوچه

گل نان تفتان

_ : عدد

كیك ساده با طعم های مختلف

گل نان تفتان

_ : عدد