الیاف زرلیف اصفهان
درباره شرکت

id : 1185
نام : الیاف زرلیف اصفهان
پروانه بهره برداری : 711/69541
تلفن کارخانه : 3135722691
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : در امتداد خیابان اصلی و در عمق 1141متری شمال خیابا ن مذكور در امتداد خیابان پنجم، پلاك 68
آدرس دفتر مرکزی : جی خ 5 پلاك 68