افقری - مجید و سعید
درباره شرکت

id : 1161
نام : افقری - مجید و سعید
پروانه بهره برداری : 711/81462
تلفن کارخانه : 5724973-4
تلفن دفتر مرکزی : 5671862
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی جی خ1 مقابل فرعی 1 پ 7
آدرس دفتر مرکزی : میدان لاله ابتدای خ زینیه شمالی اكما صنعت1

گاواهن وقطعات ان

افقری - مجید و سعید

2700 : تن