افرا چوب سبز ایرانیان
درباره شرکت

id : 1155
نام : افرا چوب سبز ایرانیان
پروانه بهره برداری : 711/53473
تلفن کارخانه : 3126472888
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان دوم شرقی، نبش فرعی اول، رو به روی كارخانه اسپیرال
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان - شهرك صنعتی بزرگ شرق (سجزی) - خیابان سوم شرقی - نبش خیابان 22

اوراق فشرده چوبی با روكش هایگلاس

افرا چوب سبز ایرانیان

25000 : دستگاه

روكش ملامینه (كاغذ دكوراتیو آغشته به رزین ملامین)

افرا چوب سبز ایرانیان

20000 : دستگاه

رزین اوره فرمالدهید ساده

افرا چوب سبز ایرانیان

150000 : دستگاه

رزین ملامین فرمالدهید

افرا چوب سبز ایرانیان

20000 : دستگاه