مهندسین پتروساوین صنعت
درباره شرکت

id : 44929
نام : مهندسین پتروساوین صنعت
پروانه بهره برداری : 51369
تلفن کارخانه : 12324884115-18
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی ایوانكی م ازادی بلوار صنعت صنعت4 جنب اتشنشانی
آدرس دفتر مرکزی : قیطریه خ كتابی ك شمس پ26 واحد11

گرمكن صنعتی گاز

مهندسین پتروساوین صنعت

10 : تن

فیلتر تصفیه گاز

مهندسین پتروساوین صنعت

20 : تن

تابلوهای برق وتجهیزات مربوطه

مهندسین پتروساوین صنعت

20 : تن

بوداركننده های گاز

مهندسین پتروساوین صنعت

10 : تن

پمپ تزریق مواد شیمیائی

مهندسین پتروساوین صنعت

10 : تن

ساخت مخزن

مهندسین پتروساوین صنعت

40 : تن