اشجع -مهدی ومحمد وكمال
درباره شرکت

id : 1121
نام : اشجع -مهدی ومحمد وكمال
پروانه بهره برداری : 711/21595
تلفن کارخانه : 5722212
تلفن دفتر مرکزی : 9131124156
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی جی خ اصلی 1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

پودرپسته

اشجع -مهدی ومحمد وكمال

150 : تن

خلال پسته

اشجع -مهدی ومحمد وكمال

225 : تن

پوست گیری وبسته بندی بادام

اشجع -مهدی ومحمد وكمال

2000 : تن