تولیدی تكسا سایش پارت
درباره شرکت

id : 44521
نام : تولیدی تكسا سایش پارت
پروانه بهره برداری : 71831
تلفن کارخانه : 12324883566-9
تلفن دفتر مرکزی : 12324883566-9
آدرس کارخانه : گرمسارشهرك صنعتی ایوانكی خ ابتكار3-پلاك363
آدرس دفتر مرکزی : گرمسارشهرك صنعتی ایوانكی خ ابتكار3-پلاك363

سمباده پارچه ای

تولیدی تكسا سایش پارت

20000 : هزار قالب

اسكاچ صنعتی

تولیدی تكسا سایش پارت

6000 : تن

روغن سمباده

تولیدی تكسا سایش پارت

100 : تن

پدوهلدرسمباده زنی

تولیدی تكسا سایش پارت

1200 : تن

سمباده كاغذی

تولیدی تكسا سایش پارت

200 : تن

سنگهای تیز كننده وصیقل دهنده و سمباده

تولیدی تكسا سایش پارت

150 : تن

كوداهنازنوع معدنی

تولیدی تكسا سایش پارت

13750 : تن