تولیدی بازرگانی شایان شكوه
درباره شرکت

id : 44517
نام : تولیدی بازرگانی شایان شكوه
پروانه بهره برداری : 47511
تلفن کارخانه : 2324883546
تلفن دفتر مرکزی : 33915776
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی ایوانكی گرمسار خ صنعت4قطعه2سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : تهران بازار بزرگ ط 3

تابلوی برق فشار قوی

تولیدی بازرگانی شایان شكوه

1000 : تن

تابلوی برق فشارمتوسط تا33كیلوولت

تولیدی بازرگانی شایان شكوه

600 : تن

تابلوی برق فشارضعیف تا1كیلو ولت

تولیدی بازرگانی شایان شكوه

340 : تن

تجهیزات شبكه ALN

تولیدی بازرگانی شایان شكوه

350 : تن