اتش مهاران نوین اریا
درباره شرکت

id : 1171
نام : اتش مهاران نوین اریا
پروانه بهره برداری : 22532
تلفن کارخانه : 3135722118
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : انتهای خیابان چهارم پلاك119
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی جی ، خیابان یكم ، فرعی 14 ، پلاك 197

ماشین آلات فشرده ساز زباله

اتش مهاران نوین اریا

2000 : تن

خودروی آتش نشانی

اتش مهاران نوین اریا

2000 : تن

خودروی جاروب خیابانی

اتش مهاران نوین اریا

50000 : تن

خودروی جدول و مخزن شوی

اتش مهاران نوین اریا

90000 : تن

ماشین آلات فشرده ساز زباله

اتش مهاران نوین اریا

100000 : تن

خودروی آتش نشانی

اتش مهاران نوین اریا

665000 : جفت

خودروی جاروب خیابانی

اتش مهاران نوین اریا

80 : تن

خودروی جدول و مخزن شوی

اتش مهاران نوین اریا

15 : تن