توربوژنراتورشاهرود
درباره شرکت

id : 44125
نام : توربوژنراتورشاهرود
پروانه بهره برداری : 57724
تلفن کارخانه : 1273-3323237-9
تلفن دفتر مرکزی : 88781661
آدرس کارخانه : شاهرود شهرك صنعتی شاهرود نبش خ كارگر 1ص پ 778-36155
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ آفریقا جردن نرسیده به میرداماد كوچه شهیدعمدی پ14ط3

الكتروموتورACسه فاز

توربوژنراتورشاهرود

30000 : تن

ژنراتورهای برق

توربوژنراتورشاهرود

10000 : تن

قطعات ژنراتور

توربوژنراتورشاهرود

1200 : تن

دستگاه جداكننده مغناطیسی

توربوژنراتورشاهرود

1200 : تن

ترانسفورماتور

توربوژنراتورشاهرود

3000 : تن