مجانس
درباره شرکت

id : 44119
نام : مجانس
پروانه بهره برداری : 321
تلفن کارخانه : 3352257-9
تلفن دفتر مرکزی : 2264331-2278157
آدرس کارخانه : سمنان شهرك صنعتی سمنان خ ب 15
آدرس دفتر مرکزی : تهران میرداماد بین مادر ومسجدالغدیر خ نساء پ 16 واحد7