مهندسی بازرگانی مدرن سپاهان آریا-شركت
درباره شرکت

id : 1151
نام : مهندسی بازرگانی مدرن سپاهان آریا-شركت
پروانه بهره برداری : 31961
تلفن کارخانه : 3625394113
تلفن دفتر مرکزی : 6266934
آدرس کارخانه : 3/7 كیلومتری جنوب غرب میدان امام حسین زواره در امتداد جاده به سمت اردستان و در عمق 151 شمال جاده مذكور با مختصات X:632871 1 Y : 369819
آدرس دفتر مرکزی : چهارباغ بالا ب كامران پ26

فراوری كانی های غیرفلزی

مهندسی بازرگانی مدرن سپاهان آریا-شركت

60 : تن