مهاباد ریس - شركت
درباره شرکت

id : 1148
نام : مهاباد ریس - شركت
پروانه بهره برداری : 26845
تلفن کارخانه : 9131629714
تلفن دفتر مرکزی : 1212851313-5
آدرس کارخانه : اردستان11/5ك غرب پلیس راه اردستان-كاشان به سمت كاشان151م ضلع
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ شریعتی روبروی میرداماد ك سیداحمدیان ش 1ط اول

نخ پنبه

مهاباد ریس - شركت

50 : تن

نخ پنبه

مهاباد ریس - شركت

350 : تن