سامفر
درباره شرکت

id : 43854
نام : سامفر
پروانه بهره برداری : 81144
تلفن کارخانه : 2333652118
تلفن دفتر مرکزی : 23188777173
آدرس کارخانه : فاز 1،خیابان شهادت ،
آدرس دفتر مرکزی : میدان آرژانتین-خیابان زاگرس - نبش 35 - پلاك 1/18 طبقه سوم واحد 7 و 8 ‍‍‍‍‍‍