تحقیقاتی وتولیدی صنایع درساكاران
درباره شرکت

id : 43743
نام : تحقیقاتی وتولیدی صنایع درساكاران
پروانه بهره برداری : 28435
تلفن کارخانه : 3352457-8
تلفن دفتر مرکزی : 2279312-2271154
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی سمنان
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ میرداماد م محسنی ساختمان 717 طبقه 4 ش3/ 29

ساعت رومیزی

تحقیقاتی وتولیدی صنایع درساكاران

12 : تن