تولیدی ماشین سازی پیشتازان گاز كربنیك اردستان-شركت
درباره شرکت

id : 1113
نام : تولیدی ماشین سازی پیشتازان گاز كربنیك اردستان-شركت
پروانه بهره برداری : 929
تلفن کارخانه : 9131187362
تلفن دفتر مرکزی : 3866725
آدرس کارخانه : اردستان 151م شمال پمپ بنزین ج كمربندی اردستان به سمت زواره
آدرس دفتر مرکزی : فلكه دانشگاه صنعتی كارخانه اكسیژن بهرام پ 3

گاز كربنیك انیدریدكربنیك ـ دی اكسیدكربن

تولیدی ماشین سازی پیشتازان گاز كربنیك اردستان-شركت

5 : دستگاه