پیشروگستر فارس
درباره شرکت

id : 995
نام : پیشروگستر فارس
پروانه بهره برداری : 7921
تلفن کارخانه : 3154247611
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیبان دوم فاز 1
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی اردستان

موتور سیكلت برقی اسكوتر

پیشروگستر فارس

1200 : تن

موتور سیكلت برقی غیر از اسكوتر

پیشروگستر فارس

25 : تن