افرا سلولز سپاهان
درباره شرکت

id : 987
نام : افرا سلولز سپاهان
پروانه بهره برداری : 26413
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 351متری شمال غرب جاده زفره در امتداد جاده علی آباد و عمق 71 متری جنوب
آدرس دفتر مرکزی : دهستان برز اوند روستای علی اباد خ اصلی ك مسجد

كاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای

افرا سلولز سپاهان

50 : تن