شیشه اردکان
درباره شرکت

id : 47
نام : شیشه اردکان
تلفن : ٢٢٣١٤٥٨٧-٢٢٥٢٨٥٥٦-٢٢٣١٤٥٨٦-
فکس : ٢٢٣١٤٥٨٧-٢٢٥٢٨٥٥٦-٢٢٣١٤٥٨٦-
آدرس : تهران-پاسداران-روبروی برج سفید-انتهای بوستان ششم-پلاک ٦٤