مقره سازی صدف گستر زنجان
درباره شرکت

id : 43234
نام : مقره سازی صدف گستر زنجان
پروانه بهره برداری : 184311
تلفن کارخانه : 2432221773
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 3 خیابان سهروردی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی علی آباد- فاز3- خیابان سهروردی

مقره سرامیكی

مقره سازی صدف گستر زنجان

3000000 : عدد

قطعات مربوط به ترانسفورماتورها (به جز رله ها)

مقره سازی صدف گستر زنجان

50000000 : عدد