مجتمع كاغذسازی راشا كاسپین ایرانیان
درباره شرکت

id : 43191
نام : مجتمع كاغذسازی راشا كاسپین ایرانیان
پروانه بهره برداری : 18458
تلفن کارخانه : 2432224162
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : انتهای بلوار پروفسور ثبوتی - انتهای خیابان دی جنوبی- روبروی سایت بانوان
آدرس دفتر مرکزی : سعادت آباد

كاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای

مجتمع كاغذسازی راشا كاسپین ایرانیان

1 : تن

فلوتینگ از كاغذ باطله

مجتمع كاغذسازی راشا كاسپین ایرانیان

1 : تن

كاغذ و مقوای لاینر یك رو سفید

مجتمع كاغذسازی راشا كاسپین ایرانیان

2 : تن

كاغذ و مقوای كرافت لاینر قهوه ای

مجتمع كاغذسازی راشا كاسپین ایرانیان

2 : تن