متین خودرو زنجان
درباره شرکت

id : 43184
نام : متین خودرو زنجان
پروانه بهره برداری : 71681
تلفن کارخانه : 2432221159
تلفن دفتر مرکزی : 2188812797
آدرس کارخانه : فاز 3، انتهای خیابان یاوران 9
آدرس دفتر مرکزی : تهران-خیابان طالقانی-بعدازاستادنجات الهی(ویلا)-پلاك243طبقه اول

موتور سیكلت دنده ای كلاس 100 سی سی

متین خودرو زنجان

1 : تن

موتور سیكلت دنده ای كلاس 125 سی سی

متین خودرو زنجان

1 : تن

موتور سیكلت دنده ای كلاس 175 سی سی

متین خودرو زنجان

1 : تن

موتور سیكلت دنده ای كلاس 200 سی سی

متین خودرو زنجان

4 : تن

موتور سیكلت دنده ای كلاس 250 سی سی

متین خودرو زنجان

2 : تن

موتور سیكلت اسكوتر چهار زمانه

متین خودرو زنجان

2 : تن

موتور سیكلت دنده ای كلاس 150 سی سی

متین خودرو زنجان

2 : تن

موتور سیكلت برقی اسكوتر

متین خودرو زنجان

5 : تن

موتور سیكلت برقی غیر از اسكوتر

متین خودرو زنجان

3 : تن

دوچرخه برقی پدالی

متین خودرو زنجان

3 : تن

سه چرخه الكتریكی كودكان

متین خودرو زنجان

5 : تن

چهارچرخه الكتریكی كودكان

متین خودرو زنجان

3 : تن