غلام حسن حیدری
درباره شرکت

id : 43194
نام : غلام حسن حیدری
پروانه بهره برداری : 31483
تلفن کارخانه : 2462212
تلفن دفتر مرکزی : 1242 2462212
آدرس کارخانه : كیلومتر15جاده زنجان-تهران- نرسیده به 3راه طارم- كارگاه تانكر
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر15جاده زنجان-تهران- نرسیده به 3راه طارم- كارگاه تانكر

مخازن ثابت-تانكروكانتینرهای فلزی

غلام حسن حیدری

300 : دستگاه

دیگ بخارحرارت مركزی

غلام حسن حیدری

100 : دستگاه

ماشین الات كاشت كشاورزی

غلام حسن حیدری

100 : دستگاه