صنایع پزشكی وبازرگانی مددبخش
درباره شرکت

id : 43136
نام : صنایع پزشكی وبازرگانی مددبخش
پروانه بهره برداری : 1656
تلفن کارخانه : 2221562
تلفن دفتر مرکزی : 66465382
آدرس کارخانه : زنجان شهرك صنعتی ش1خیابان تیر خیابان روزبه 8
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ طالقانی غربی اول فریمان ساختمان مجید طبقه سوم

ست تعویض خون

صنایع پزشكی وبازرگانی مددبخش

30000 : عدد

انژیوكت

صنایع پزشكی وبازرگانی مددبخش

120000 : مترمربع

میكروست

صنایع پزشكی وبازرگانی مددبخش

45000 : عدد

كیسه كلستومی جمع اوری مدفوع

صنایع پزشكی وبازرگانی مددبخش

150000 : عدد

ست سرم

صنایع پزشكی وبازرگانی مددبخش

10000 : مترمربع

كیسه انما

صنایع پزشكی وبازرگانی مددبخش

10000 : مترمربع

چست باتل

صنایع پزشكی وبازرگانی مددبخش

35000 : مترمربع

ست تزریق خون

صنایع پزشكی وبازرگانی مددبخش

25000 : عدد

كیسه ادرار

صنایع پزشكی وبازرگانی مددبخش

20000 : مترمربع

كلامپ بندناف

صنایع پزشكی وبازرگانی مددبخش

90000 : مترمربع

هموواك

صنایع پزشكی وبازرگانی مددبخش

150000 : دستگاه

دستبندنوزاد

صنایع پزشكی وبازرگانی مددبخش

50000 : دستگاه

دستكش های لاستیكی طبی

صنایع پزشكی وبازرگانی مددبخش

100000 : دستگاه