زرین ابزار كشاورز
درباره شرکت

id : 42914
نام : زرین ابزار كشاورز
پروانه بهره برداری : 39837
تلفن کارخانه : 2433336191
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان یاوران 6
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی اشراق یاوران 6 پلاك 417

سم پاش موتوری

زرین ابزار كشاورز

7000 : تن

سم پاش دستی

زرین ابزار كشاورز

5000000 : عدد

دستگاه علف تراش دستی (برقی / بنزینی)

زرین ابزار كشاورز

1000 : تن