تعاونی روژان زنجان
درباره شرکت

id : 42768
نام : تعاونی روژان زنجان
پروانه بهره برداری : 34137
تلفن کارخانه : 2221811
تلفن دفتر مرکزی : 2147436
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی شماره 1 زنجان
آدرس دفتر مرکزی : تهران -خیابان آفریقا- خیابان كاج آبادی پ 67

ماژیك

تعاونی روژان زنجان

2751 : تن