هوراطب خرمدره
درباره شرکت

id : 42594
نام : هوراطب خرمدره
پروانه بهره برداری : 88457
تلفن کارخانه : 2425582152
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان نگین ششم
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی خیابان نگین 6 پشت مجموعه هتل غزال

دستكش یكبار مصرف پلاستیكی

هوراطب خرمدره

100 : تن

هموواك

هوراطب خرمدره

50 : تن

ست تزریق خون

هوراطب خرمدره

150 : تن

ظروف كشت

هوراطب خرمدره

50 : تن

سرنگ تزریق

هوراطب خرمدره

350000 : تن

سرسوزن پزشكی

هوراطب خرمدره

1000 : عدد

ماسك یكبار مصرف پزشكی

هوراطب خرمدره

1000 : عدد

ست سرم

هوراطب خرمدره

1000 : عدد

میكروست

هوراطب خرمدره

1000 : عدد

سوند نلاتون

هوراطب خرمدره

1000 : عدد

كاتتر و تیوب ساكشن

هوراطب خرمدره

500 : عدد

اكستنشن تیوب

هوراطب خرمدره

1000 : عدد

لوله (ظرف) بیمار

هوراطب خرمدره

20 : دستگاه

نخ و سوزن جراحی (بخیه)

هوراطب خرمدره

300 : دستگاه

لوله هوا پزشكی (ایروی)

هوراطب خرمدره

100 : دستگاه

ایریگیتور زخم

هوراطب خرمدره

10 : دستگاه

بسته بندی تجهیزات یكبار مصرف پزشكی

هوراطب خرمدره

10 : دستگاه