سابین موتور
درباره شرکت

id : 42563
نام : سابین موتور
پروانه بهره برداری : 79872
تلفن کارخانه : 2435582111
تلفن دفتر مرکزی : 24288713414
آدرس کارخانه : خیابان نگین 1
آدرس دفتر مرکزی : تهران- خالداسلامبولی- خیابان پنجم - شماره 15 - واحد 14

موتور سیكلت هیبریدی

سابین موتور

10 : تن

موتور سیكلت برقی اسكوتر

سابین موتور

10 : تن

دوچرخه معمولی

سابین موتور

10 : تن

دوچرخه برقی پدالی

سابین موتور

10 : تن

سه چرخه الكتریكی كودكان

سابین موتور

50 : تن