آرتا پلاست
درباره شرکت

id : 895
نام : آرتا پلاست
پروانه بهره برداری : 12656
تلفن کارخانه : 4532326111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : سالن شماره 1
آدرس دفتر مرکزی : اتوبان اردبیل آستارا سه راهی فندقلو اول جاده سولا - شهرك صنعتی خصوصی آرتاپلاست

رزین اوره فرمالدئید

آرتا پلاست

1600 : تن

رزین ملامین فرمالدئید

آرتا پلاست

5000 : تن

چاپ فلكسو

آرتا پلاست

6200 : تن