آرتا پان
درباره شرکت

id : 893
نام : آرتا پان
پروانه بهره برداری : 37731
تلفن کارخانه : 4532326111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : سه راهی جاده سولا
آدرس دفتر مرکزی : ابتدای جاده سولا شهرك صنعتی خصوص آرتا پلاست