پودر تخم مرغ معجزه
درباره شرکت

id : 42251
نام : پودر تخم مرغ معجزه
پروانه بهره برداری : 25525
تلفن کارخانه : 2188486216
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صنعت 4
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی هیدج

تخم مرغ مایع پاستوریزه

پودر تخم مرغ معجزه

1000 : دستگاه

پودر تخم مرغ كامل

پودر تخم مرغ معجزه

1200 : دستگاه

پودر سفیده تخم مرغ

پودر تخم مرغ معجزه

100000 : عدد

پودر زرده تخم مرغ

پودر تخم مرغ معجزه

50000 : عدد

پودر پوست تخم مرغ

پودر تخم مرغ معجزه

120000 : عدد

بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچین

پودر تخم مرغ معجزه

5000 : تن