تولیدی فرآورده های غذایی فجر دشت ازادگان
درباره شرکت

id : 41865
نام : تولیدی فرآورده های غذایی فجر دشت ازادگان
پروانه بهره برداری : 37144
تلفن کارخانه : 9165172311
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : سوسنگرد -كیلومتر 5 جاده اهواز-مقابل سیلو گندم جلالیه
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 5 جاده سوسنگرد اهواز مقابل سیلوی گندم جلالیه

برگرها، كباب لقمه و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ شده

تولیدی فرآورده های غذایی فجر دشت ازادگان

2400 : تن

سیب زمینی نیمه آماده، منجمد (آماده طبخ)

تولیدی فرآورده های غذایی فجر دشت ازادگان

4800 : تن

اسنك بر پایه سیب زمینی

تولیدی فرآورده های غذایی فجر دشت ازادگان

2000 : تن

سمبوسه

تولیدی فرآورده های غذایی فجر دشت ازادگان

20 : تن