تعاونی 392 كالاهای بهداشتی قزل گل مشكین شهر
درباره شرکت

id : 839
نام : تعاونی 392 كالاهای بهداشتی قزل گل مشكین شهر
پروانه بهره برداری : 26531
تلفن کارخانه : 4525442319
تلفن دفتر مرکزی : -
آدرس کارخانه : مشكین شهر - كیلومتر 8 جاده اردبیل
آدرس دفتر مرکزی : مشكین شهر - كیلومتر 8 جاده اردبیل

برش وبسته بندی دستمال كاغذی

تعاونی 392 كالاهای بهداشتی قزل گل مشكین شهر

2000 : تن

ماشین الات تولید دستمال كاغذی

تعاونی 392 كالاهای بهداشتی قزل گل مشكین شهر

250 : تن