مصطفی شهروزیان
درباره شرکت

id : 41835
نام : مصطفی شهروزیان
پروانه بهره برداری : 79862
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ طالقانی شرقی پ 451 تلفن 36968
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشین الات كاشت كشاورزی

مصطفی شهروزیان

5000 : تن

كوپلینگ موتور پمپ

مصطفی شهروزیان

3000 : تن