ابتكار كاغذ صنایع آذربایجان
درباره شرکت

id : 821
نام : ابتكار كاغذ صنایع آذربایجان
پروانه بهره برداری : 44259
تلفن کارخانه : 4532511255
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر8 جاده اردبیل - جاده روستای بیجق
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 8 جاده اردبیل جاده روستای بیجق

كاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای

ابتكار كاغذ صنایع آذربایجان

800 : عدد

كاغذ و مقوای تست لاینر یك رو سفید (رنگبری شده)

ابتكار كاغذ صنایع آذربایجان

50 : عدد

فلوتینگ از كاغذ باطله

ابتكار كاغذ صنایع آذربایجان

50 : عدد

كاغذ و مقوای لاینر قهوه ای

ابتكار كاغذ صنایع آذربایجان

50 : عدد