فراورده های گوشتی بهخوراك
درباره شرکت

id : 41879
نام : فراورده های گوشتی بهخوراك
پروانه بهره برداری : 2823
تلفن کارخانه : 6134427559
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ك12جاده اهواز ماهشهر نرسیده به روستای برومی خ انبار زاغه
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر12 جاده ماهشهر

گوشت گاو تازه بسته بندی شده

فراورده های گوشتی بهخوراك

1100 : تن

برگرها و فرآورده مشابه از گوشت طیور

فراورده های گوشتی بهخوراك

750 : تن

آب میوه مركبات از كنسانتره

فراورده های گوشتی بهخوراك

504000 : عدد

روغن مایع زیتون

فراورده های گوشتی بهخوراك

492000 : عدد

سس

فراورده های گوشتی بهخوراك

1000 : تن

سركه

فراورده های گوشتی بهخوراك

1000 : دستگاه

برگر سویا

فراورده های گوشتی بهخوراك

740 : دستگاه