فارسیت اهواز
درباره شرکت

id : 41872
نام : فارسیت اهواز
پروانه بهره برداری : 372164
تلفن کارخانه : 6133313141
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ?یلومتر 9 جاده اهواز-خرمشهر
آدرس دفتر مرکزی : null

لوله بتونی فاضلاب

فارسیت اهواز

2000 : تن

لوله واتصالات پلی اتیلن

فارسیت اهواز

7500 : تن

لوله بتونی فاضلاب

فارسیت اهواز

7500 : تن

لوله ازبست

فارسیت اهواز

49800 : تن

ورقهای ازبست نسوز

فارسیت اهواز

49800 : تن

بتون اماده

فارسیت اهواز

90 : تن

كفپوش سیمانی -موزائیك

فارسیت اهواز

3000 : تن