تولیدی صنعتی زرین سالار مهستان
درباره شرکت

id : 733
نام : تولیدی صنعتی زرین سالار مهستان
پروانه بهره برداری : 37376
تلفن کارخانه : 1914-352-6199
تلفن دفتر مرکزی : 1452-4252261
آدرس کارخانه : خلخال-شهرك صنعتی - قطعات 68 و 69 و 71
آدرس دفتر مرکزی : خلخال-شهرك صنعتی - قطعات 68 و 69 و 71

كارتن بسته بندی تبدیل ورق به كارتن

تولیدی صنعتی زرین سالار مهستان

350 : تن

ائینه شیشه ای قابدار

تولیدی صنعتی زرین سالار مهستان

460000 : متر مربع