بهرام و راشد فرهودی
درباره شرکت

id : 724
نام : بهرام و راشد فرهودی
پروانه بهره برداری : 31286
تلفن کارخانه : -
تلفن دفتر مرکزی : 1452-4227618
آدرس کارخانه : خلخال - شهرك صنعتی قطعات 78 و 79 و 81
آدرس دفتر مرکزی : خلخال خیابان امام خمینیره جنب گاراژ نوعی

جعبه مقوایی ازمقوای معمولی

بهرام و راشد فرهودی

350 : دستگاه

كارتن بسته بندی تبدیل ورق به كارتن

بهرام و راشد فرهودی

1000 : تن