مقاوم فولاد آراز مغان
درباره شرکت

id : 713
نام : مقاوم فولاد آراز مغان
پروانه بهره برداری : 18243
تلفن کارخانه : 4532728621
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فلكه آزادی - بطرف اجیرلو - جنب خیابان شهید بهشتی جنوبی -
آدرس دفتر مرکزی : میدان آزادی خیابان شهید بهشتی

عملیات برش كاری ورق فلزات

مقاوم فولاد آراز مغان

13000 : تن

خم كاری ورق

مقاوم فولاد آراز مغان

500 : تن

كركره ای كردن ورق فلزی

مقاوم فولاد آراز مغان

20000 : تن