محسن كریمی گیگلو
درباره شرکت

id : 696
نام : محسن كریمی گیگلو
پروانه بهره برداری : 2177
تلفن کارخانه : -
تلفن دفتر مرکزی : 1452-7222265
آدرس کارخانه : پارس اباد-شهرك صنعتی-قطعه43
آدرس دفتر مرکزی : پارس آباد-چهارراه امام-فروشگاه لوازم خانگی آرمان

كارتن بسته بندی تبدیل ورق به كارتن

محسن كریمی گیگلو

6500 : دستگاه