كشت و صنعت و دامپروری مغانتعمیرگاه مركزی و ساخت وتولید
درباره شرکت

id : 694
نام : كشت و صنعت و دامپروری مغانتعمیرگاه مركزی و ساخت وتولید
پروانه بهره برداری : 24353
تلفن کارخانه : 1452-7552626
تلفن دفتر مرکزی : 1452-7552144
آدرس کارخانه : پارس آباد- ناحیه صنعتی كشت و صنعت مغان
آدرس دفتر مرکزی : پارس آباد- ناحیه صنعتی كشت و صنعت مغان

قطعات ماشین الات كشاورزی

كشت و صنعت و دامپروری مغانتعمیرگاه مركزی و ساخت وتولید

100 : عدد

ریخته گری چدن خاكستری بروش القایی

كشت و صنعت و دامپروری مغانتعمیرگاه مركزی و ساخت وتولید

3900 : دستگاه

ریخته گری برنج

كشت و صنعت و دامپروری مغانتعمیرگاه مركزی و ساخت وتولید

300 : عدد

ریخته گری فلزات رنگین آلومینیوم

كشت و صنعت و دامپروری مغانتعمیرگاه مركزی و ساخت وتولید

6500 : دستگاه