كشت و صنعت ذرت سبز مغان
درباره شرکت

id : 693
نام : كشت و صنعت ذرت سبز مغان
پروانه بهره برداری : 31173
تلفن کارخانه : 1452-7221818
تلفن دفتر مرکزی : 1452-7221818
آدرس کارخانه : پارس آباد-كیلومتر9جاده بیله سوارنرسیده به سه راهی ایران آباد
آدرس دفتر مرکزی : پارس آبادجنب راهنمایی و رانندگی-بازار علافان-علافی كریم نژاد

خشك كردن ذرت تر

كشت و صنعت ذرت سبز مغان

40 : تن

بسته بندی غلات

كشت و صنعت ذرت سبز مغان

2200 : تن